Taalmodel: half + zelfstandig naamwoord

FOUT De 19-jarige Rice was liefst tweeënhalve seconden sneller dan haar persoonlijke record.
GOED De 19-jarige Rice was liefst tweeënhalve seconde sneller dan haar persoonlijke record.

VERKLARING
Na “half” staat het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud: “anderhalve maand”, “twee en een halve week”.