Taalmodel: gezicht

FOUT De Franse vrouw heeft een ongeneeslijke tumor in haar gelaat .
GOED De Franse vrouw heeft een ongeneeslijke tumor in haar gezicht.

VERKLARING
Of je “gelaat” gebruikt is afhankelijk van de stijl waarin je schrijft.”Gelaat” is een formeel woord, en in de meeste gevallen past “gezicht” dus veel beter.