Taalmodel: in tweeën

FOUT Het gebouw wordt op de verticale as in twee gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.
GOED Het gebouw wordt op de verticale as in tweeën gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.

VERKLARING
Na voorzetsels (in, op, over, na…) worden telwoorden verbogen: met z’n drieën, na tweeën, in vieren… Plafon, zonder d op het eind, is een beetje een rare, maar toch aanvaarde spelling.

Referentie: Algemene Nederlandse spraakkunst, W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Martinus Nijhoff, Wolters Plantyn, 1997