Taalmodel: “tenslotte” en “ten slotte”

FOUT Tenslotte, zei hij tenslotte, hebben we er niet het minste idee van of we het slot nog open zullen krijgen.
GOED Tenslotte, zei hij ten slotte, hebben we er niet het minste idee van of we het slot nog open zullen krijgen.

VERKLARING
“Tenslotte” in één woord betekent “eigenlijk”. Dat is het eerste “tenslotte” in de zin. “Ten slotte” in twee woorden betekent “tot slot”.
Bron: “De Taalgids, Tekstverzorging van A tot Z”, Peter van der Horst, 2000, SDu, Standaard Uitgeverij