Taalmodel: iets weerstaan

FOUT Hij kon niet aan de verleiding weerstaan om stiekempjes, terwijl zijn vrouw niet keek, achter in het boek te loeren wie de dader was.
GOED Hij kon de verleiding niet weerstaan om stiekempjes, terwijl zijn vrouw niet keek, achter in het boek te loeren wie de dader was.

VERKLARING
“Weerstaan aan” is letterlijk vertaald Frans (résister à).
In het Nederlands “weersta je iets”, niet aan iets.
Bron: “Correct Taalgebruik”, W. Penninckx, P. Buyse en W. Smedts, UGA, 2001.