Taalmodel: Bedankt…

FOUT Bedankt om te willen meespelen!
GOED Bedankt dat u wilt / wilde meespelen!

VERKLARING
Na bedankt gebruiken we een constructie zoals voor het meespelen of een bijzin, zoals hierboven.