Taalmodel: in goeden doen

FOUT Sting was in goede doen in het Sportpaleis.
GOED Sting was in goeden doen in het Sportpaleis.

VERKLARING
Oorspronkelijk betekende “in goeden doen” alleen “welvaart genieten” of “geld hebben”. In de sport wordt het ook gebruikt in de betekenis “in vorm zijn”.