Taalmodel: naar voren

FOUT Haar advocaten vonden dat ze hun visie onvoldoende naar voor konden brengen.
GOED Haar advocaten vonden dat ze hun visie onvoldoende naar voren konden brengen.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is naar voren.