Taalmodel: recht staan of overeind staan?

FOUT Van de moskee staat alleen de koepel nog recht.
GOED Van de moskee staat alleen de koepel nog overeind.

VERKLARING
“Recht” kan niet worden gebruikt in de betekenis van ‘overeind’.
Vergelijk:
FOUT: Toen de directeur binnenkwam, stonden de leerlingen recht.
GOED: Toen de directeur binnenkwam, stonden de leerlingen op.