Taalmodel: granaat

FOUT Een kraanman groef het springtuig op, maar de obus raakte daarbij niet beschadigd.
GOED Een kraanman groef de granaat op, maar die raakte daarbij niet beschadigd.

VERKLARING
“Springtuig” en “obus” zijn geen algemeen Nederlands. Het gebruik van de twee woorden wijst ook op synoniemendwang.
Er is vaak behoefte aan een synoniem omdat te veel losse zinnen na elkaar komen, en de tekst uit het oog word verloren. Het is veel eenvoudiger om persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken.
Synoniemendwang kan de aandacht van de inhoud afleiden. Als voortdurend synoniemen worden gebruikt, dan houdt de lezer zich op de duur meer bezig met het ontcijferen van de synoniemen, dan met het vlot lezen van de tekst. Daarom mogen synoniemen ook niet altijd te ver gezocht zijn.
Synoniemen betekenen vrijwel nooit precies hetzelfde. Daardoor voegen synoniemen vaak betekenis toe. De vraag is dan, of die extra betekenis gewenst is.