Taalmodel: telkens als

FOUT Telkens ik door het plantsoen loop, denk ik terug aan de jeugdreeks “Mark Stevens” van Felix Thijssen
GOED Telkens als iik door het plantsoen loop, denk ik terug aan de jeugdreeks “Mark Stevens” van Felix Thijssen.

VERKLARING
Na “telkens” moet altijd “als” of “wanneer” staan. “Telkens als” ik door het plantsoen loop…