Taalmodel: verwachten

FOUT Hij verwachtte zich aan een prijsstijging.
GOED Hij verwachtte een prijsstijging.

VERKLARING
Gallicisme.