Taalmodel: aanhouding

FOUT Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.
GOED Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer, die moet beslissen of hij nog langer vastgehouden wordt.

VERKLARING
Aanhouding verwijst naar het moment dat iemand gearresteerd wordt, niet naar de periode dat hij wordt vastgehouden.