Taalmodel: het voorzetsel ‘aan’ (1)

FOUT “Aan niemand opgedragen, gedichten” wordt verkocht aan de prijs van 5 euro.
GOED “Aan niemand opgedragen, gedichten” wordt verkocht voor de prijs van 5 euro.

VERKLARING
Er is niet veel aan uit te leggen: “voor de prijs van” is correct. Het is een van de vele gallicistische toepassingen van het voorzetsel ‘aan’.