Taalmodel: personeelsstop en vacaturestop

FOUT Het ging al jaren bergafwaarts, maar pas onder de directie van de crisismanager werd een aanwervingsstop afgekondigd.
GOED Het ging al jaren bergafwaarts, maar pas onder de directie van de crisismanager werd een personeelsstop afgekondigd.

VERKLARING
“Personeelsstop” of “vacaturestop”.
“Aanwervingsstop” is geen algemeen Nederlands.