Taalmodel: tijdsbepaling met in/op

FOUT Tussendoor begraven aanhangers van Hamas en van Fatah hun doden, nu al 25 op vier dagen tijd.
GOED Tussendoor begraven aanhangers van Hamas en van Fatah hun doden, nu al 25 in vier dagen (tijd).

VERKLARING
– op een bepaald moment
maar
– in een bepaalde periode.