Taalmodel: belastbaar inkomen

FOUT Co-ouders kunnen vanaf januari ieder afzonderlijk de kosten voor kinderopvang van hun belastingen aftrekken.
GOED Co-ouders kunnen vanaf januari ieder afzonderlijk de kosten voor kinderopvang van hun belastbaar inkomen aftrekken.

VERKLARING
In de omgang zeggen we wel dat we iets van de ‘belasting(en)’ aftrekken, maar eigenlijk trekken we het af van het ‘belastbaar inkomen’.
De spreektaaluitdrukking is niet alleen fout, ze geeft ook een totaal verkeerd idee van wat toegelaten is, en van de voordelen die men geniet.
Werknemers denken daardoor bijvoorbeeld dat zelfstandigen van meer voordelen genieten dan het geval is. “Hij mag zijn auto van de belastingen aftrekken” is daardoor een volledig verkeerde voorstelling van de werkelijkheid.