Taalmodel: keet / bouwterrein / metselaars

FOUT Het enige gebouw dat voorlopig op het bouwterrein overeind staat, is de barak waar de metselaars hun boterhammetjes eten.

GOED Het enige gebouw dat voorlopig op het bouwterrein overeind staat, is de keet waar de metselaars hun boterhammetjes eten.

VERKLARING
Zo’n tijdelijk gebouwtje op een bouwterrein heet een keet. Merk op dat het op een bouwterrein staat (niet een werf) en dat de vaklui metselaars zijn en geen metsers.