Taalmodel: afdingen / afpingelen

FOUT Afbieden is iets wat in veel oosterse landen deel uitmaakt van de lokale gewoonten.

GOED Afdingen is iets wat in veel oosterse landen deel uitmaakt van de lokale gewoonten.

VERKLARING
Afbieden is geen algemeen Nederlands, afdingen en afpingelen zijn dat wel. Afpingelen heeft de connotatie van ‘kleingeestig’ afdingen.