Taalmodel: te veel / teveel

FOUT Ik rook misschien wel teveel sigaretten tijdens het koffie-uur, maar anders word ik slechtgehumeurd.

GOED Ik rook misschien wel te veel sigaretten tijdens het koffie-uur, maar anders word ik slechtgehumeurd.

VERKLARING
‘Te veel’ schrijf je hier in twee woorden. ‘Teveel’ in één woord is het zelfstandig naamwoord dat ‘overmaat’ betekent, zoals in ‘Er is een teveel aan soaps op de tv.’ Maar: ‘Er zijn te veel soaps op de tv.’
Referentie: “Handboek Spelling” door J. De Schrijver en A. Neijt, Wolters Plantyn, 2005