Taalmodel: raadzaam / aanbevelenswaardig

FOUT Het is aangewezen om de ruiten niet te zemen in de volle zon.

GOED Het is raadzaam om de ruiten niet te zemen in de volle zon.

VERKLARING
‘Raadzaam’ of ‘aanbevelenswaardig’ zijn allebei correct hier.