Taalmodel: huldigen en vieren

FOUT Zeven jaar na zijn dood wordt Kubrick in Gent gevierd met een overzichtstentoonstelling.

GOED Zeven jaar na zijn dood wordt Kubrick in Gent gehuldigd met een overzichtstentoonstelling.

VERKLARING
In de standaardtaal kun je “iets vieren”: een verjaardag vieren. Maar “iemand vieren” is ongewoon, “iemand huldigen” is de normale uitdrukking.