Taalmodel: een overeenkomst sluiten

FOUT De onderhandelingen leken bijwijlen op een partijtje pingpong, maar uiteindelijk konden ze toch een overeenkomst afsluiten.

GOED De onderhandelingen leken bijwijlen op een partijtje pingpong, maar uiteindelijk konden ze toch een overeenkomst sluiten.

VERKLARING
Overeenkomsten worden gesloten, niet afgesloten.