Taalmodel: telkens als

FOUT Telkens we het verleden interpreteren, vermengen we het met een interpretatie van het heden.

GOEDTelkens als we het verleden interpreteren, vermengen we het met een interpretatie van het heden.

VERKLARING
De bijzin begint eigenlijk met als, dat we versterken met het bijwoord telkens.