Taalmodel: wapenbezit

FOUT De jongen werd dankzij zijn gsm in een weiland gevonden. De politie onderzoekt of hij veroordeeld kan worden wegens verboden wapendracht.

GOED De jongen werd dankzij zijn gsm in een weiland gevonden. De politie onderzoekt of hij veroordeeld kan worden wegens verboden wapenbezit.

VERKLARING
Wapendracht is niet algemeen voor wapenbezit.
Bron: Van Dale cd-rom