Taalmodel: Het is alles/allemaal …. wat hier de klok slaat.

FOUT Alles wat hier de klok slaat, is kaas.

GOED Het is alles kaas wat hier de klok slaat.

VERKLARING

De vaste constructie luidt: “het is alles/allemaal … wat hier de klokslaat”.

En op vaste constructies kun je niet variëren.

Variatie op vaste constructies vind je veel in opstellen en in verhalen enteksten van beginners. Soms ontstaan ze doordat men de constructie niet kent, maar ik denk dat ze nog vaker ontstaan doordat men wil vermijden om altijd dezelfde woorden en uitdrukkingen te gebruiken. Dan ontstaan constructies zoals “Het regent pijpenstokken” of “Het regent bezemstelen”.

Om zulke fouten te vermijden is er een oplossing: gewone taal gebruiken.

M.a.w.: “Het regent hard” of “Het regent flink” en andere dagelijksewoorden. Die zijn vaak kort, krachtig, kernachtig en zo bekend dat de lezer ze zonder moeite leest. Een tweede oplossing is natuurlijk de geslaagde inval.