Taalmodel: congruentie tussen onderwerp en vervoegd werkwoord

FOUT Opvallend is dat twee derde van de HIV-besmettingen bij homomannenvoorkomen.

GOED Opvallend is dat twee derde van de HIV-besmettingen bij homomannenvoorkomt.

VERKLARINGBest een moeilijk te herkennen fout: als de breuk onderwerp van de zin is,dan staat de persoonsvorm in het enkelvoud.

Wat meer gedetailleerde uitleg:

Zelfstandig gebruik van breukgetallen

Een voorbeeld van zelfstandig gebruik vindt men in:

(1) Een vijfde van de aanwezigen stemde tegen het voorstel.

Bij zelfstandig gebruik van breukgetallen waarvan de teller twee is of een groter aantal noemt, kan er meervoudsvorming optreden (zie (5) t/m (7)).

Beschouwt men de breuk als één geheel, dan blijft de noemer van de breuk onveranderd, bijv.:

(2) Ik heb nog maar twee derde van de tekst doorgelezen.

Als de breuk onderwerp van de zin is, dan komt de persoonsvorm in dergelijke gevallen in het enkelvoud te staan, bijv.:

(3) Negen tiende van de ondervraagden bleek geen mening te hebben.

(4) Vier vijfde van die vloeistof bestaat uit water.

Als men de nadruk wil leggen op de afzonderlijke (gelijke) delen van de breuk, wat in de praktijk niet zo vaak voorkomt, dan krijgt de noemer een meervouds-n.Is die breuk onderwerp, dan komt de persoonsvorm in dergelijke gevallen ook in het meervoud te staan.

Voorbeelden zijn (vergelijk met (2) t/m (4)):

(5) Neem een derde olie en voeg er twee derden azijn aan toe.

(6) Ze zouden de buit in zeven gelijke delen verdelen, maar uiteindelijk eiste de aanvoerder drie zevenden voor zich alleen op.

(7) Vier vijfden van het kapitaal waren verloren gegaan.