Taalmodel: bankbiljet

FOUT In Zimbabwe heeft de gouverneur van de Nationale Bank maar liefst tien nullen laten schrappen op de bankbriefjes.
GOED In Zimbabwe heeft de gouverneur van de Nationale Bank maar liefst tien nullen laten schrappen op de bankbiljetten.

VERKLARING
“Bankbriefje” is geen standaardtaal. Een “bankbiljet” wordt wel kort een “briefje” genoemd, maar ook dat is ongewoon.