Taalmodel: de eeuwige bijstelling

FOUT Wij vragen om uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
GOED Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.

VERKLARING

Bijstelling.
Het klinkt als een overbodig aanhangsel, en als titel in een grammaticahandboek is het meestal geslaagd om iedere leerling het gevoel te geven dat hij weer ’s een mooie lentedag moet verknoeien aan een bijkomstigheid.
Maar er zijn toch gevallen waarin een bijstelling toch een goede oplossing is om een tekst duidelijk te maken.

We kunnen van ons foute zinnetje hiervoor maar liefst vier varianten maken:

 • 1) Wij vragen om uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2) Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3) Wij vragen uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4) Wij vragen u als trouwe en gewaardeerde partner om steun.

“1” is strikt gezien niet verkeerd, maar het is niet duidelijk wie hier nu die “trouwe en gewaardeerde partner” is. De “wij” uit de hoofdzin, of de aangesproken “u”?
De bijstelling in “2” is precies wat we nodig hebben om die verwarring te vermijden.”3″ en “4” zijn nog twee mogelijke varianten, maar ze zijn al even onduidelijk.
Het overbodige aanhangsel van de grammatica lijkt hier dus de beste oplossing.

Toch is dat niet helemaal waar. Er is nog één uitweg: namelijk “onze” toevoegen.
Dan krijg je nog vier extra varianten:

 • 1′) Wij vragen om uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2′) Wij vragen u, onze trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3′) Wij vragen uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4′) Wij vragen u als onze trouwe en gewaardeerde partner om steun.

Het is duidelijk dat daarmee de dubbelzinnigheid in alle gevallen is opgelost, maar ook dat de toevoeging “onze” in de variant met de bijstelling overbodig is, en er dan ook beter kan worden weggelaten.

We houden dus de volgende bruikbare alternatieven over:

 • 1″) Wij vragen om uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2″) Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3″) Wij vragen uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4″) Wij vragen u als onze trouwe en gewaardeerde partner om steun.