Taalmodel: oplossen, ophelderen

TWIJFELACHTIG Daarmee is dat probleem ook uitgeklaard.

BETER Daarmee is dat probleem ook opgelost.

VERKLARING

“Uitgeklaard” is in grote delen van het Nederlandstalige gebied ongewoon. “Opgehelderd” en “opgelost” worden overal begrepen.