Taalmodel: een goede start maken

FOUT Ook Zweden heeft een goede start genomen.
GOED Ook Zweden heeft een goede start gemaakt.

VERKLARING
In het Frans is het “prendre un bon départ”, in het Nederlands “een goede start maken”.