Taalmodel: welke … ook

FOUT Die politieke partij verwerpt een kartel met gelijk welke partij.
GOED Die politieke partij verwerpt een kartel met welke partij ook.

VERKLARING
“Gelijk welke” is geen algemeen Nederlands. De gebruikelijkste constructie in het hele taalgebied is die met “welke … ook”.
Meer uitleg