Taalmodel: de lippen stijf op elkaar houden

FOUT Het parket houdt vooralsnog de lippen op mekaar om het onderzoek niet te schaden.
GOED Het parket houdt vooralsnog de lippen stijf op elkaar om het onderzoek niet te schaden.

VERKLARING
“Mekaar” is de informele variant van “elkaar”. De uitdrukking komt meestal voor in de vorm “de lippen stijf op elkaar houden”.
Meer uitleg