Taalmodel: BBQ en barbecue

FOUT Je komt er meer te weten over bananen en groenten op de barbeque.
GOED Je komt er meer te weten over bananen en groenten op de barbecue.

VERKLARING
“Barbecue” wordt afgekort als BBQ, omdat de letter “q” in het Engels als “kjoe” uitgesproken wordt.