Taalmodel: “wat” en “dat”

FOUT Bertolli is al lang verkocht aan Unilever, wat een grote multinational is.
GOED Bertolli is al lang verkocht aan Unilever, dat een grote multinational is.

VERKLARING
In informele spreektaal kan naar elk onzijdig woord met “wat” verwezen worden. In de schrijftaal is het niet algemeen aanvaard.
Meer uitleg