Taalmodel: telkens als

FOUT Telkens het hevig regent, treedt de Kemmelbeek buiten haar oevers.
GOED Telkens als het hevig regent, treedt de Kemmelbeek buiten haar oevers.

VERKLARING
De voorwaardelijke bijzin wordt ingeleid door ‘als’. ‘Telkens’ versterkt dat woord.