Taalmodel: reden en oorzaak

FOUT Om een nog onduidelijke reden is de trein ontspoord.
GOED Door een nog onduidelijke oorzaak is de trein ontspoord.

VERKLARING
Met een reden motiveert iemand waarom hij iets zegt of doet.
De oorzaak verwijst naar de omstandigheden die ergens toe leiden.