Taalmodel: budget, begroting en begroten

FOUT Men vergelijkt het begrootte budget met de werkelijke uitgaven.
GOED Men vergelijkt het budget met de werkelijke uitgaven.

VERKLARING
Dit zinnetje bevat een opeenstapeling van fouten.
Om te beginnen zijn “budget” en “begroting” synoniemen, waardoor “het begrote budget” eigenlijk een pleonasme is: elk budget is begroot. In “het begrote budget” herhaalt “begrote” een kenmerk dat al door het woord “budget” wordt uitgedrukt. “Begrote” is dus overbodig, en kan beter worden weggelaten.
Ten tweede is “begrootte” de onvoltooid verleden tijd van het werkwoord “begroten”. “Begrote” is de verbogen vorm van het voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt.
Meer uitleg