Taalmodel: het motorblok

FOUT De motorblok van de bus vatte vlam.
GOED Het motorblok van de bus vatte vlam.

VERKLARING
“Blok” is onzijdig.