Taalmodel: het is moeilijk in te denken

FOUT Het is moeilijk in te beelden dat een van hen de tweede viool in het orkest van de ander wil spelen.
GOED Het is moeilijk in te denken dat een van hen de tweede viool in het orkest van de ander wil spelen.

VERKLARING
Wie zich iets inbeeldt, ziet iets wat er niets is. Bijvoorbeeld: “een ingebeelde ziekte”.
Als je je niet kunt voorstellen dat iets mogelijk is, dan kun je het je niet indenken. “Zich indenken” is een wederkerend werkwoord, maar in “het is moeilijk in te denken” blijft het wederkerend voornaamwoord meestal achterwege.
Meer uitleg