Taalmodel: om + te-infinitief

FOUT Er was veel volk op de Grote Markt. Dat was aardig om zien, vond ook de burgemeester.
GOED Er was veel volk op de Grote Markt. Dat was aardig om te zien, vond ook de burgemeester.

VERKLARING
“Om” wordt altijd met “te” gecombineerd als er een infinitief volgt: “leuk om te horen”, “goed om te weten”, “aardig om te zien”.
Meer uitleg