Taalmodel: samenstellingen met “doorsnee”

FOUT Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsnee garagehouder?
GOED Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsneegaragehouder?

VERKLARING
Op het gevaar af dat het over nauwelijks twintig jaar weer wordt veranderd, toch maar eens een spellingkwestie behandelen: samenstellingen met “doorsnee” worden als één woord gespeld.
Meer uitleg