Taalmodel: zien als, beschouwden als, aanmerken als

FOUT Oorspronkelijk werd Canderel aanzien als een farmaceutisch product.
GOED Oorspronkelijk werd Canderel gezien als een farmaceutisch product.

VERKLARING
“Aanzien als” is geen standaardtaal. Wel standaaard zijn: “zien als”, “beschouwen als”, “aanmerken als”.

Meer uitleg