Taalmodel: roet in het eten gooien, zand in de ogen strooien

FOUT Nu lijkt iets anders roet in het eten te zullen strooien: het weer.
GOED Nu lijkt iets anders roet in het eten te zullen gooien: het weer.

VERKLARING
Weinig aan te verklaren: de juiste uitdrukking is “zand in de ogen strooien”. Hier bedoelen ze “roet in het eten gooien”.