Taalmodel: kopij – kopie

FOUT Kopijen van gebouwen uit Wenen, Venetië en Londen domineren het straatbeeld.
GOED Kopieën van gebouwen uit Wenen, Venetië en Londen domineren het straatbeeld.

VERKLARING
Kopij is tekst die bestemd is om gedrukt te worden.