Taalmodel: hij wil

FOUT Hij wilt de nieuwe cd van David Bowie kopen.
GOED Hij wil de nieuwe cd van David Bowie kopen.

VERKLARING
“Willen” is een onregelmatig werkwoord.
De normale vervoeging is: ik wil – jij wilt – hij wil.
Dat is tamelijk verwarrend, omdat soms “jij wil” voorkomt, maar dat is eigenlijk niet goed.
“Hij wil” daarentegen is wel goed.