Taalmodel: fysiek

FOUT Fysisch moeten de rijders alles uit de kan halen.
GOED Fysiek moeten de rijders alles uit de kast halen.

VERKLARING
“Fysisch” betekent ‘natuurkundig’. Als het ‘lichamelijk’ moet betekenen, is het “fysiek”.