Taalprobleem: zulke

FOUT We bekijken zo’n zaken op individuele basis en ondernemen actie wanneer wij dat nodig vinden.
GOED We bekijken zulke zaken op individuele basis en ondernemen actie wanneer wij dat nodig vinden.

VERKLARING
Bij een woord in het meervoud is het “zulke”.
Er is wel een uitzondering: “zo’n” is standaardtaal in het hele taalgebied in combinatie met een meervoudig zelfstandig naamwoord als het betrekking heeft op een daarbij horend telwoord en ‘ongeveer’ betekent.
“Zo’n” kan ook met een niet-telbaar zelfstandig naamwoord optreden als het de betekenis van een versterkende bepaling heeft.
Maar behalve in die specifieke gevallen vereist een meervoudig zelfstandig naamwoord altijd “zulke”.
“Zulke” wordt ook gebruikt met niet-telbare enkelvoudige zelfstandige naamwoorden, zoals stofnamen.
Voorbeelden: “bier” en “pap”, maar ook woorden zoals “pijn”, “vee” en “weer”.

Taalprobleem: samentrekking

FOUT “Childhood’s End” is weer uitgegeven en kun je vanaf nu lezen wanneer je maar wil.
GOED “Childhood’s End” is weer uitgegeven. Je kunt het vanaf nu lezen wanneer je maar wilt.

VERKLARING
De samentrekking is fout: in de eerste zin is “Childhood’s End” onderwerp, in de tweede zin lijdend voorwerp. Samentrekking kan alleen als de grammaticale functie gelijk is.

Taalprobleem: doorbijten / op de tanden bijten

FOUT De automobilisten moeten dus nog even op hun tanden bijten: de werkzaamheden duren nog twee weken.
GOED De automobilisten moeten dus nog even doorbijten: de werkzaamheden duren nog twee weken.

VERKLARING
“Op je tanden bijte”n betekent dat je geen emotie of pijn laat zien.
“Doorbijten” betekent ‘volhouden, doorzetten’.

Taalprobleem: meubileren

FOUT Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf bemeubelen.
GOED Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf meubileren.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is “meubileren”. Kamers of flats (appartementen) zijn wel of niet gemeubileerd.

Referentie: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom, G. Geerts, T. den Boon en D. Geeraerts (red.), 14e editie, Van Dale Lexicografie, 2005

Taalprobleem: in tweeën

FOUT Het gebouw wordt op de verticale as in twee gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.
GOED Het gebouw wordt op de verticale as in tweeën gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.

VERKLARING
Na voorzetsels (in, op, over, na…) worden telwoorden verbogen: met z’n drieën, na tweeën, in vieren… Plafon, zonder d op het eind, is een beetje een rare, maar toch aanvaarde spelling.

Referentie: Algemene Nederlandse spraakkunst, W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Martinus Nijhoff, Wolters Plantyn, 1997