Taalmodel: meubileren

FOUT Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf bemeubelen.
GOED Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf meubileren.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is “meubileren”. Kamers of flats (appartementen) zijn wel of niet gemeubileerd.

Referentie: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom, G. Geerts, T. den Boon en D. Geeraerts (red.), 14e editie, Van Dale Lexicografie, 2005

Taalmodel: in tweeën

FOUT Het gebouw wordt op de verticale as in twee gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.
GOED Het gebouw wordt op de verticale as in tweeën gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.

VERKLARING
Na voorzetsels (in, op, over, na…) worden telwoorden verbogen: met z’n drieën, na tweeën, in vieren… Plafon, zonder d op het eind, is een beetje een rare, maar toch aanvaarde spelling.

Referentie: Algemene Nederlandse spraakkunst, W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Martinus Nijhoff, Wolters Plantyn, 1997