Taalprobleem: “van twee kanten”

FOUT Hij heeft het probleem langs twee kanten bekeken.
GOED Hij heeft het probleem van twee kanten bekeken.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is “van twee kanten”.