Taalmodel: teveel of “te veel”?

FOUT Er lopen teveel everzwijnen rond in Limburg.
GOED Er lopen te veel everzwijnen rond in Limburg.

VERKLARING
Zowel “te veel” als “teveel” zijn goede spellingen, maar het zijn niet dezelfde woorden.
We spellen “teveel” als het om het zelfstandig naamwoord gaat.
U kunt merken dat het een zelfstandig naamwoord is door te proberen er een lidwoord voor te zetten, bijvoorbeeld: “Het teveel aan groenten wordt vernietigd.”